Csodaház Fejlesztő Központ

+36 20 533 39 79

Favi Csodaház icon-01

Ezüsthíd – iskolára felkészítő program óvodásoknak

Ezüsthíd

AMELY ÁTVEZET AZ ÓVODÁBÓL AZ ISKOLÁBA

Egyéni program nagycsoportos óvodások számára, mely a sikeres iskolakezdéshez szükséges részképességek megszerzését, megerősítését, megfelelő szintjének elérését célozza meg.

HÍD, mert megvalósítja az átmenetet a játék világból a tanulás világába.
HÍD, mert egyensúlyt teremt a meglévő tudás és az újonnan szerzett ismeretek között. E program során a gyermek már meglévő tudásához alkalmazkodunk, erre építünk.

A sikeres iskolakezdés fontos aspektusa, hogy a gyermek vágyjon az iskolába, érdeklődjön az ott folyó dolgok iránt. Azáltal tudjuk felébreszteni benne az iskolába lépési vágyat, hogy olyan tevékenységekkel, helyzetekkel ismertetjük meg és biztosítunk neki ezekben sikerélményt, amelyekkel az iskolában is találkozni fog. Ez jelentősen megkönnyíti majd számára az iskolakezdést.
A foglalkozások során alkalmazkodunk a gyermekek életkori sajátosságaihoz,
betartva a fokozatosság elvét; az órákat sokszínűség, változatosság jellemzi.
Az egyéni foglalkozások előnye, hogy az adott gyermek fejlődési ütemében haladva
célirányos és hatékony segítséget tudunk nyújtani a gyermek számára.

A program felépítése:

A foglalkozások alapját Deákné B. Katalin iskolaelőkészítő programja képezi.
Három etapból, etaponként 8 alkalomból áll, melyek közé szükség esetén pótórák beiktathatóak.

I. etap – alapozó szakasz: a mennyiségfogalom kialakítása, a gondolkodás, a memória, a kifejezőkészség, a szövegfeldolgozás fejlesztése.

II. etap – haladó szakasz: tanulásmódszertan, az íráskészség, az olvasásmódszertan, a szövegértés fejlesztése.

III. etap – egyéni hiányosságok korrekciója, matematikai műveletvégzés, íráskészség fejlesztése, olvasásmotiváció – hangok összekapcsolása, szövegértés, szövegfeldolgozás, az iskolai élet szabályainak megismertetése.