Csodaház Fejlesztő Központ

+36 20 533 39 79

Favi Csodaház icon-01

Rólunk

logo - szlogennel-01-01

A Csodaház Fejlesztő Központ azzal a céllal jött létre, hogy a hozzánk forduló gyermekek fejlesztéséhez, gyógyításához szükséges terápiák egy helyen elérhetők legyenek.  Minden gyermek különböző, más-más területen szorulnak segítségre, fejlődési ütemükben is eltérés tapasztalható.

A Fejlesztő Központban többféle szakember támogatja a gyermeket a fejlődés különböző területein, és a szülőknek nyújt segítséget gyermekük otthoni fejlesztésében. Ennek érdekében többféle fejlesztőmódszer is elérhető. Terapeutáink magas színvonalú vizsgálati és terápiás eljárások, módszerek birtokában biztosítják a gyors fejlődést. Csapatban dolgozunk, figyelünk egymás véleményére, hiszen a különböző terápiák kiegészítik egymást, így minden gyermek egyénre szabott komplex terápiában részesül. A tágas, jól felszerelt környezet, a vidám, családias légkör hozzájárul a gyógyuláshoz.

Személetünket a gyermekközpontúság jellemzi, minden esetben igazodunk a gyermekek egyéni igényeihez.

Az időben megkezdett kezeléssel, szakszerű fejlesztéssel behozhatóak, megszüntethetőek a hátrányok.

 

Kollégáink

Mézám Zsuzsanna

Fejlesztő Központ Vezető

DSGM-szakgyógytornász, Okleveles Fizioterapeuta MSc,  JERR Terapeuta

Gyógytornász diplomámat az Orvostovábbképző Egyetemen szereztem 1987-ben. Gyermekeim születése után a csecsemők, kisgyermekek mozgásterápiája vonzott. A gyermekek mozgásproblémáinak megoldására hatékony terápiát kerestem, így ismertem meg Dévény Annát és sajátítottam el a Dévény-módszert. 1999 óta kezelem a gyermekeket Dévény-módszerrel és 2012 óta a Dévény Anna Alapítvány munkatársa vagyok. Éveket tölthettem el Dévény Anna mellett, jelenleg az Alapítvány Szakmai Bizottságának tagja vagyok. Ismereteim bővítése céljából 2018-ban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán Okleveles Fizioterapeuta mesterdiplomát szereztem és 2020-ban JERR Terapeuta lettem.

Weisz Gabriella

DSGM-szakgyógytornász, Gyógytornász-fizioterapeuta, Pfaffenrot terapeuta, 

Gyógytornász diplomámat 2019-ben szereztem a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. 2019 júliusa óta dolgozom főállásban a Karolina Kórház gyermekosztályán, másodállásban dolgoztam a mosonmagyaróvári
Korai Fejlesztőben, és a Lurkóvár Óvodában, ez év őszétől pedig örömmel erősítem a Csodaház Fejlesztő Központ csapatát. Már az egyetemen tudtam, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni, így tanulmányaim befejezése után kezdtem specializálódni a gyermek gyógytorna irányába, legutóbb a Pfaffenrot-féle szinergetikus reflexterápia képzést végzem el.
Felemelő érzés, hogy nap mint nap új kihívás elé állítanak a szülők és a gyerekek, megadva nekem a bizalmat, hogy együtt tudjuk segíteni fejlődésüket. A gyerekekkel való közös munka során célom, hogy a gyógytornát ne szükséges
rosszként éljék meg, hanem felismerjék a mozgás adta örömöket akár probléma esetén, akár megelőzés céljából.     0-18 éves korig, tehát újszülöttektől egészen tinédzserekig foglalkozom gyerekekkel.
Szolgáltatásaim:
 – mozgásfejlődés vizsgálat
 – fejlesztő gyermekgyógytorna
 – Pfaffenrot-féle manuális terápia
 – Kinesio tape gyerekeknek
 – lúdtalptorna

Szabó Kinga Csodaház

Ragán-Szabó Kinga

Gyógytornász-fizioterapeuta, Gyermekjóga oktató
Fitmummy® pre-és posztnatális tréner

Gyógytornász diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán szereztem.
Szagdolgozatom írása során óvodáskorú gyermekeknek tartottam gerinciskola programot a mosonmagyaróvári Hildegard Óvodában.

A gyermekek állapotának felmérése során tapasztaltam, hogy napjainkban kiemelten fontos a mozgásfejlesztés, valamint a szülők és gyermekek edukációja.

Eltökélt szándékom, hogy segítsem a kismamák, csecsemők és gyermekek mindennapjait, fejlesszem mozgásukat, megkönnyítsem életvitelüket.

Gyerekjóga oktatói végzettségemet a Baraka Jóga Iskolában szereztem, majd az
Almásy Mozgásakadémián Fitmummy® pre-és posztnatális tréner lettem.

Vallom, hogy a pácienseket a komplex bio-pszicho-szociális szemlélet mentén érthetjük meg legjobban. Ennek alapja a holisztikus szemlélet, amely szerint figyelembe vesszük az egyén érzéseit, gondolatait és környezetét, ezáltal a kezelés során harmóniát teremthetünk testben és lélekben egyaránt.

Köszönöm, hogy bizalommal fordulsz hozzám!

Szolgáltatásaim:
Gyógytorna
Gerinciskola
Gyermekjóga
Kinesio taping
Kismama torna
Szülés utáni regeneráció
Szétnyílt hasizom (rectus diastasis) kezelése

Elérhetőségem:
+36 30 316 2020

Trenka Viktória

Logopédus, szomatopedagógus, okleveles gyógypedagógiai tanár

Már a gimnáziumi éveim alatt vonzottak a segítő szakmák. Végül a gyógypedagógia, azon belül a logopédia mellett tettem le a voksot. A jelen munkámhoz szükséges gyógypedagógia BA és MA képzést az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem el.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményénél töltött hosszú idő alatt nagy gyakorlatra tettem szert a különböző logopédiai kórképek diagnosztikájában és terápiájában.

A magas szintű szakmai tudás mellett fontosnak tartom a munkámban a fokozott empátiás készséget, a türelmet, a segítőkészséget, a kreativitást és a jó kommunikációs készséget. Kulcsfontosságúnak tartom a team munkát is, hiszen akkor tudunk a ránk bízott gyermekeken leghatékonyabban segíteni, ha a közös cél érdekében szorosan együttműködünk más szakterületek képviselőivel és a szülőkkel.

Nagy rajongója vagyok a magyar nyelvnek, ezért szívügyem a szép és helyes beszédre tanítás. A helyes nyelvhasználat napjainkban különösen fontos, hiszen ahhoz, hogy a gyermekek iskolai előmenetele minél sikeresebb legyen, nélkülözhetetlen, hogy mind a beszéd- és szövegértés, mind az önkifejezés területén megfelelő képességekre tegyenek szert.

A munkám során gyakran szembesültem azzal, hogy sok esetben milyen nagy nehézséget jelent a gyermeknek az óvoda-iskola. A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket, ha az ahhoz szükséges képességek megfelelő szintjével rendelkezik. Ezen problémák áthidalására nyújt megoldást az egyéni iskola felkészítő program, amely egy tudatosan, egymásra épülő foglalkozásokból álló módszer.

Az alábbi – különböző korosztályokat érintő – fejlesztésekkel, terápiákkal foglalkozom:

  • Logopédia:
  • beszédindítás
  • artikulációs (pösze) terápia
  • beszédészlelés, beszédértés
  • anyanyelvi fejlesztés
  • beszédtechnika
  • finommotorika, grafomotorika
  • Iskolára felkészítő egyéni program nagycsoportos óvodások számára

Sütő Henrietta

Konduktor-Óvodapedagógus, Korai Fejlesztő

Diplomámat 2010-ben a Pető Intézetben szereztem. 2010 és 2020 között Spanyolországban és Németországban foglalkoztam kisiskolás és óvodás korú gyermekek fejlesztésével és óvodapedagógusként is tapasztalatot szereztem.

A konduktív pedagógiai ellátás során a mozgásfejlesztés mellett, a beszéd, az értelem és az önellátás fejlesztését is végzem. A fejlesztési módszer a teljes személyiségre hat, melynek szerves része a családok támogatása is.

Megtiszteltetés hogy a Csodaház munkatársa lehetek és hogy szakmai tudásommal támogathatom a gyerekeket és szüleiket, akikkel együtt dolgozhatunk.

Vadász Orsolya

Gyermekpszichológus

Egyetemi tanulmányaimat Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem, ahol Alkalmazott fejlődéslélektan szakirányon okleveles pszichológus diplomát szereztem.

A Klinikai gyermek és- ifjúsági szakpszichológus képzést a Pécsi Tudományegyetemen végeztem.

Mindezek mellett a Magyar Családterápiás Egyesületnél család-és párterápiás módszerspecifikus képzésben veszek részt. Két éven keresztül felnőttekkel dolgoztam a pszichiátriai osztályon, majd szakmai érdeklődésem a gyermekek irányába fordult.

Intézményes keretek között elsőként a Gyermek Mentálhigiénés Gondozóban, majd a Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében, illetve a Gézengúz Alapítványban foglalkoztam páciensekkel.

Tapasztalataim elsősorban a pszichodiagnosztika, a csecsemők, illetve kisgyermekek kognitív, érzelmi és szociális fejlődésének vizsgálata, a gyermekkori neurotikus problémák kezelésének területe (bepisilés, dadogás, túlzott félelmek…); a magatartási, tanulási és figyelemzavar; a pszichés eredetű testi tünetek (hasfájás, fejfájás..) kezelése, szülőkonzultáció és családi konzultációk vezetésére terjed ki (válás, családi krízisek és nevelési kérdések esetén).