Csodaház Fejlesztő Központ

+36 20 533 39 79

Favi Csodaház icon-01

Alapozó Terápia

Alapozó terápia

Az Alapozó Terápia komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztés; az elemi mozgásmintákra és a mozgáskoordináció fejlesztésére támaszkodó komplex, több agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés módszere.

Kiknek ajánljuk?

 • mozgásügyetlenség esetén (nagymozgások, rugalmasság, egyensúly, mozgáskoordináció, finommotorika és dominancia),
 • megkésett és/vagy akadályozott beszédfejlődésű gyerekeknél,
 • diszfáziás vagy dominanciát ki nem alakított nagycsoportos óvodásoknál az iskolakezdést megelőző évben,
 • diszlexiás és alaki diszgráfiás gyermekeknél,
 • organikus hiperaktív-figyelemzavaros gyerekeknél (organikus ok esetén),
 • enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál (tanulásban akadályozottaknál)

Miben segít a terápia?

 • segíti a jobb és bal agyfélteke összehangolását,
 • javítja a mozgáskoordinációt,
 • egyensúlyt,
 • nagymozgásokat, finommotorikát,
 • testséma kialakulását,
 • beszédfejlődést,
 • lateralizációt,
 • segíti a dominancia választást,
 • javítja a szem-kéz, szem-láb koordinációt,
 • fejleszti a kognitív funkciókat (figyelem, emlékezet, gondolkodás).

A foglalkozásokon olyan speciális mozgásformákat és mozgássort alkalmazunk, ami által javul a mozgás összerendezettsége, az egyensúly, az anyanyelvi készségek, a figyelem, a feladattudat, a beszédfejlődési problémák, a szem-kéz koordináció; a fejlesztés segít a dominancia kialakításában és segíti a logopédus munkáját azáltal, hogy megalapozza az idegrendszer érését.

A gyermekeket 5-16 éves korig tudjuk kezelni ezzel a módszerrel csoportos fejlesztés keretén belül.

A foglalkozások gyakorisága és időtartama: heti 2×60 perc

A fejlesztő foglalkozásokon való részvételt egy mozgásos vizsgálat előzi meg. A vizsgálat célja a gyermek mozgásos képességeinek megismerése és a szülői kérdőív felvétele.

 Időtartama 90-120 perc, amelyen a szülői jelenlétet kifejezetten kérjük.

A vizsgálathoz szükséges a szülő által kitöltendő anamnézis lapot előzetesen küldjük e-mail formájában. A vizsgálat szóbeli kiértékeléssel és javaslattétellel zárul.

A vizsgálatot végzi és a foglalkozásokat tartja:

Trenka Viktória – logopédus, szomatopedagógus, Alapozó Terápiás mozgásfejlesztő